Τσίμαρης

Θεματολογία Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας

1
 • Ανατομία των γεννητικών οργάνων στην παιδική & εφηβική ηλικία, αναγνώριση διαφοροποιήσεών τους και εκτίμηση της σημαντικότητας των παραλλαγών αυτών.

 • Οιστρογονο-εξαρτώμενες μεταβολές των γεννητικών οργάνων από την νεογνική περίοδο έως την ολοκλήρωση της ενήβωσης.

 • Η γυναικεία ενήβωση, η πρώιμη ήβη & οι παραλλαγές της καθώς και η καθυστερημένη ενήβωση.

 • Η διαφοροποίηση των γεννητικών οργάνων κατά την εφηβεία, συμπεριλαμβανομένων και των δευτερογενών χαρακτήρων του φύλου, της σωματικής ανάπτυξης με την επιτάχυνση της αύξησης του ύψους, και της ωρίμανσης των οστών.

 • Ειδική παιδογυναικολογική εξέταση παιδιών & εφήβων κοριτσιών . Σε ποιες περιπτώσεις είναι αναγκαία η εξέταση κατά Παπανικολάου, η ανίχνευση & τυποποίηση του ιού ανθρωπίνων κονδυλωμάτων (HPV DNA test) και η Κολποσκόπηση. Ενημέρωση, καθησυχασμός και αποφυγή υπερθεραπειών.

 • Εκτίμηση και ερμηνεία υπερηχογραφικών ευρημάτων και αποτελεσμάτων μαγνητικής τομογραφίας, για διερεύνηση προβλημάτων στην παιδική & εφηβική γυναικολογία.

 • Αξιολόγηση των ορμονικών επιπέδων και των αποτελεσμάτων ορμονικών δοκιμασιών.

 • Εξέταση νεογνών με γεννητικά όργανα αμφιβόλου φύλου.

 • Αιδοιοκολπίτιδα παιδικής & εφηβικής ηλικίας, δερματολογικές παθήσεις, ξένο σώμα στον κόλπο.

 • Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα & φλεγμονώδης νόσος πυέλου στην παιδική & εφηβική ηλικία.

 • Σύμμυση μικρών χειλέων αιδοίου. Συντηρητική και σπάνια ανάγκη χειρουργικής αντιμετώπισης.

 • Αιμορραγία γεννητικών οργάνων σε κορίτσια παιδικής ηλικίας.

 • Εμμηνορρυσιακός κύκλος, φυσιολογία και διαταραχές στην εφηβεία.

 • Δυσλειτουργική αιμορραγία της μήτρας στην εφηβεία.

 • Αμηνόρροια πρωτοπαθής, δευτεροπαθής, αραιομηνόρροια, διερεύνηση και αντιμετώπιση.

 • Δυσμηνόρροια πρωτοπαθής, δευτεροπαθής, διερεύνηση και αντιμετώπιση.

 • Ενδομητρίωση στην εφηβεία, διαγνωστικές ιδιαιτερότητες και μακροχρόνια αντιμετώπιση. Ποιες περιπτώσεις χρήζουν χειρουργική αντιμετώπιση.

 • Χρόνιο πυελικό άλγος και γυναικολογική εκτίμηση σε περιπτώσεις οξείας κοιλίας.

 • Πρώιμη ωοθηκική έκπτωση, έγκαιρη διάγνωση και παραπομπή για κρυοσυντήρηση ωαρίων ή ωοθηκικού ιστού.

 • Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών και υπερανδρογονισμός σε έφηβα κορίτσια.

 • Τραυματισμός έξω γεννητικών οργάνων σε κορίτσια παιδικής & εφηβικής ηλικίας. Ατυχηματικός τραυματισμός και διαφορική διάγνωση από σεξουαλική κακοποίηση.

 • Συντηρητική ή Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση ωοθηκικών κύστεων.

 • Όγκοι γεννητικών οργάνων & Όγκοι ωοθηκών σε κορίτσια παιδικής & εφηβικής ηλικίας. Διερεύνηση και αντιμετώπιση σε συνεργασία με τμήμα γυναικολογικής ογκολογίας στις περιπτώσεις κακοηθειών.

 • Διατήρηση γονιμότητας μετά από γυναικολογική επέμβαση.

 • Διαφορική διάγνωση ατρησίας γεννητικού σωλήνα, χειρουργική αντιμετώπιση.

 • Συγγενείς ανωμαλίες (διαμαρτίες διάπλασης) του γυναικείου γεννητικού σωλήνα (συγγενείς ανωμαλίες των πόρων του Muller, απλασία κόλπου – μήτρας, συνυπάρχουσες διαμαρτίες διάπλασης – συγγενείς ανωμαλίες σε ουροποιητικό και γαστρεντερικό).

 • Διαταραχές διαφοροποίησης του φύλου με ατελή αρρενοποίηση του άρρενος ή αρρενοποίηση του θήλεος (Συγγενής Υπερπλασία Επινεφριδίων, Σύνδρομο Πλήρους Έλλειψης Ευαισθησίας στα Ανδρογόνα, Σύνδρομα Αμιγούς ή Μεικτής Γοναδικής Δυσγενεσίας).

 • Διαταραχές μαστών στην παιδική και εφηβική περίοδο (ασυμετρία, υποπλασία, σωληνώδεις μαστοί κ.α.).

 • Γοναδική Δυσγενεσία (με ή δίχως καρυοτυπικές ανωμαλίες).

 • Κοσμητικές επεμβάσεις γυναικείων γεννητικών οργάνων (υπερτροφία μικρών χειλέων, κλειτοριδομεγαλία, δυσμορφίες μαστών).

 • Σεξουαλικότητα & Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση εφήβων κοριτσιών

 • Αντισύλληψη στην εφηβεία.

 • Υπογονιμότητα & Στειρότητα. Γονιμότητα μετά από επανορθωτικές επεμβάσεις για συγγενείς ανωμαλίες του γεννητικού σωλήνα.

 • Εφηβική κύηση, ιδιαιτερότητες στην παρακολούθηση & μαίευση. Πρόληψη επαναληψιμότητας.

 • Διακοπή ανεπιθύμητης κύησης στην εφηβεία.

 • Ταυτότητα & έκφραση φύλου στην εφηβεία. Ορμονική & ψυχολογική υποστήριξη διεμφυλικών (τρανς) εφήβων.