Τσίμαρης

Παντελής Ανδρ. Τσίμαρης MD, PhD, IFEPAG
Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ειδικός Παιδογυναικολόγος
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθυντής Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας Ομίλου ΙΑΣΩ
Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας

1995 : Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
1995-1996 : Υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου ΚΥ Χαλανδρίτσας
1996-1998 : Ειδικότητα στην Γενική Χειρουργική ΠΓΝΠ
1998-2000 : Στρατιωτική Θητεία Πολεμική Αεροπορία
2000-2004 : Ειδικότητα στην Μαιευτική Γυναικολογία ΠΓΝΠ
2004-2006 : Εξειδίκευση στην Παιδική Εφηβική Γυναικολογία
2006-2013 : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
2004-2019 : Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας & Επανορθωτικής Χειρουργικής, Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
2005-2021 : Έμμισθη Θέση Ιατρού Χειρουργείου & Αιθούσης Τοκετών Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής “ΜΗΤΕΡΑ”
2007 : Fellow of The International Federation of Pediatric and Adolescent Gynecology PART I &PART II
2007 : Πιστοποίηση στην Κολποσκόπηση
2014 : Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Βαθμός: Άριστα
2009-2019 : Διευθυντής Τμήματος Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας Ιδιωτικής Μαιευτικής – Γυναικολογικής, Γενικής Κλινικής & Παίδων “ΜΗΤΕΡΑ”
2017-2020 : Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιατρικής Σχολής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Αυτόνομη Διδασκαλία Μαθήματος Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας & Οικογενειακός Προγραμματισμός
2019-10/2021 : Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας Ιδιωτικής Μαιευτικής – Γυναικολογικής, Γενικής Κλινικής & Παίδων “ΜΗΤΕΡΑ”
11/2021-ΣΗΜΕΡΑ : Διευθυντής Τμήματος Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας Ιδιωτικής Γενικής, Μαιευτικής – Γυναικολογικής & Παιδιατρικής Κλινικής “ΙΑΣΩ”
 • Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής & Νεανικής Γυναικολογίας
 • Ειδικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας (τέως Μέλος Δ.Σ.)
 • Μέλος σε 10 Επιστημονικές Εταιρείες , 8 Ελληνικές & 2 Εξωτερικού
 • Δημοσιεύσεις σε Ξενόγλωσσα Περιοδικά: 16, 12 εντός SCI, 4 εκτός SCI
 • Συντελεστής Απήχησης (I.F.) Συνολικός: .24.372, Μέσος Όρος : 2.437, Προσωπικός: 12.989
 • Βιβλιογραφικές Αναφορές : 221 hindex: 6 (6 εργασίες έχουν πάνω από 6 αναφορές)
 • Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεων – Περιλήψεων σε Proceedings : 11
 • Ανακοινώσεις Παρουσιάσεις Περιλήψεις σε Διεθνή Συνέδρια : 80
 • Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά : 6
 • Κεφάλαια σε Ελληνικά Βιβλία : 8
 • Ανακοινώσεις Παρουσιάσεις Περιλήψεις σε Ελληνικά Συνέδρια : 87
 • Συνέδρια – Σεμινάρια – Επιστημονικές Συναντήσεις Προσκεκλημένος Ομιλητής : 52
 • Προεδρεία σε Στρόγγυλες Τράπεζες : 9 (Διεθνείς : 6)
 • Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής : 12
 • Παρακολούθηση Συνεδρίων Σεμιναρίων : 80 (Διεθνή : 26)
 • Βραβεία – Τιμητικές Διακρίσεις σε Ανακοινώσεις Παρουσιάσεις : 12